Twee NRO onderzoeksaanvragen TIER gehonoreerd

Twee onderzoeksaanvragen van TIER onderzoekers Chris van Klaveren en Carla Haelermans zijn gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

 

Het effect van Onderwijsdifferentiatie door Digitale Adaptieve Oefentoetsen en Docentenfeedback op Cognitieve leerprestaties

Dr. Chris van Klaveren

 

 

Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Dr. Carla Haelermans

 

Lees hier verder.

Op 16 april 2014 is er een MEBIT voorlichtingsdag in Amsterdam.

 

Voor het programma en meer informatie klik hier

 

Deelname aan de voorlichtingsdag is kosteloos maar het aantal plaatsen is beperkt. Graag ontvangen wij uw reactie voor 9 april.

U kunt u aanmelden voor de voorlichtingsdag door een mail te sturen naar cp.vanklaveren@maastrichtuniversity.nl met vermelding van uw naam en organisatie.

______________________________________________________________________

Conferentie 'Voortijdig Schoolverlaten' 7 mei 2014

Sinds het besluit van de Europese Raad in 2000 om het aantal leerlingen zonder startkwalificatie tegen 2010 te willen halveren, staat VSV nadrukkelijk op de beleidsagenda. Een startkwalificatie, dat wil zeggen een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2, is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op duurzaam werk. In het schooljaar 2011/2012 verlieten 36.560 jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie.

Graag nodigen we u uit voor de conferentie 'Voortijdig Schoolverlaten' (VSV) op woensdag 7 mei. De bijeenkomst vindt plaats in de Koningszaal van Artis in Amsterdam en wordt georganiseerd door het interuniversitair onderzoeksinstituut TIER (Top Institute for Evidence Based Education Research) in samenwerking met Platform31 en de gemeente Amsterdam.

Aanmelden >>

View the projects, working papers and people per university:

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Universiteit van Maastricht (UM)

Other important links related to TIER

 Best Evidence Encyclopedie Teachers Academy Dutch Teachers and Policymakers CELL