MEBIT master 2014

Evidence based werken in het onderwijs; MEBIT

Geen veronderstellingen of vooroordelen maar feiten

Evidence based innovation – wetenschappelijk onderbouwde vernieuwing – houdt in dat docenten zich niet laten leiden door veronderstellingen of vooroordelen, maar door feiten. Ideeën voor onderwijsvernieuwing zijn er genoeg, de vraag is: wat werkt? Die vraag vormt het uitgangspunt van het MEBIT-programma. Het eerste programma is in maart 2009 in Maastricht van start gegaan.

In september 2014 start de volgende MEBIT opleiding, zowel in Maastricht als in Amsterdam.

  • MEBIT is een programma ter grootte van één jaar (60 ects), maar is opgezet als een tweejarige parttime opleiding.
  • Het is ook mogelijk onderdelen (modules) van het volledige programma te volgen, welke worden afgesloten met een certificaat van deelname
  • MEBIT resulteert in het diploma Master of Science in Evidence-based Innovation in Teaching.
  • MEBIT is NVAO geaccrediteerd.

U vindt hier meer informatie over de opleiding en de mogelijkheid tot aanmelden.

Twee onderzoeksaanvragen van TIER onderzoekers Chris van Klaveren en Carla Haelermans zijn gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek


Het effect van Onderwijsdifferentiatie door Digitale Adaptieve Oefentoetsen en Docentenfeedback op Cognitieve leerprestaties

Dr. Chris van Klaveren

 

 

 

 

 

Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Dr. Carla Haelermans

 

 

 

 

 

Meer informatie

Call for papers

-----Review of Business and Economic Literature-----

Special issue on Economics of Education: This special issue seeks to explore the use of economic and econometric techniques to study educational issues. Guest Editors invite the submission of original research and critical reviews of recent research from colleagues working in the area. We especially welcome research which applies identification strategies as difference-in-differences, instrumental variables, regression discontinuity, static and dynamic choice modeling, non-parametric frontier models and structural equations. Both macro and micro-economic topics are of interest to this special issue.

Guest Editor: dr. Kristof De Witte (KU Leuven, Maastricht University)

Journal Description: The Review of Business and Economic Literature (ReBEL) is an internationally peer reviewed scholarly journal published quarterly. ReBEL’s articles seek to synthesize recent academic developments in business and economics that are relevant to both academics and professionals. ReBEL’s goal is to give its readers a clear insight into all academic developments related to business and economics. As such, ReBEL is an invaluable instrument for each academic, researcher or professional active in the vast range of areas in business and economics.

Submission: The Review of Business and Economic Literature strives for a fast double-blind peer-review process, with initial screening and two referees, striking a balance between securing quality and retaining topicality. Authors are invited to submit their articles online via www.editorialmanager.com/rebel. Submission deadline is September 30, 2014, although earlier submissions are encouraged. The special issue will appear in December 2014.

Further information: See www.rebel-journal.org or email guest editor: Kristof.dewitte@kuleuven.be or k.dewitte@maastrichtuniversity.nl.

 

 

View the projects, working papers and people per university:

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Universiteit van Maastricht (UM)

Other important links related to TIER

 Best Evidence Encyclopedie Teachers Academy Dutch Teachers and Policymakers CELL