Contact

De methode van TIER-BEE

Breed zoeken, strenge selectie

Een uitgebreide zoekprocedure en een strenge selectie ligt ten grondslag aan deze site. De studies zijn gevonden in wetenschappelijke databases, via zoeksystemen op internet, door het natrekken van referenties en via collega-wetenschappers. Vervolgens is streng geselecteerd. Op deze manier garanderen we dat de site alleen actuele Nederlands- of Engelstalige artikelen bevat die voldoen aan hoge wetenschappelijke eisen. Meer over de zoek- en selectieprocedure vindt u [hier] (->apart memo  ‘ zoek- en selectie procedure’  invoegen).

Selectiecriteria

De volgende selectie-criteria zijn gehanteerd:

  1. niet ouder dan 2002
  2. gepubliceerd in een Engelstalig of Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift
  3. valide uitkomstmaten die zich richten op kwantificeerbare effecten op leerlingen of leraren
  4. onderzoeksdesign dat gericht is op het toetsen van causale effecten, namelijk:
    - een experimentele studie,
    - een quasi-experimenteel onderzoek (natuurlijk experiment, IV, regression discontinuity design)
    - een studie met vergelijkbare treatment- en controle-groepen en geen indicaties voor bias en selectie-effecten (sommige panelstudies, etc),

Naast de losse studies zijn ook meta-analyses en reviewstudies opgenomen. Dit zijn studies die door TIER-wetenschappers zijn opgesteld, studies van de Amerikaanse Best Evidence Encyclopedia en reviewstudies uit wetenschappelijke tijdschriften.

Indeling

Het materiaal is ingedeeld in verschillende categorieen. De eerste categorie bevat de overzichtsstudies van de Amerikaanse 'Best Evidence Encyclopedia' (BEE materiaal). Daarnaast zijn losse experimentele studies opgenomen onder de categorie 'Sterk bewijs'). Verder kunt u quasi-experimenteel onderzoek vinden in de categorie 'ander bewijs' en andere belangrijke studies in de categorie 'overige studies'. Tot slot bevat de categorie 'samenvattingen' andere overzichtsartikelen en korte samenvattingen voor beleid. De classificering is gedaan door wetenschappers van TIER.

Klik hier voor een verdere specificatie en toelichting op het onderzoeksdesign. 

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail