Contact

Hoger onderwijs

 

BEE-materiaal

Geen documenten gevonden

Sterk bewijs

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 3 Studenten coaching 2011 Amerikaanse studenten met een coach zijn meer geneigd om door te zetten gedurende de coaching service en de kans is ook groter dat deze studenten 1 jaar na de coaching nog steeds op de universiteit zitten. Coaching is ook een effectieve methode in financieel opzicht om studentenbehoud en studieafronding te bereiken en wordt gezien als effectiever vergeleken met het geven van financiële steun. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning 2010 Deze Nederlandse studie onderzoekt het effect van een financiële beloning op het behalen van alle eerstejaars vakken, wat neerkomt op het behalen van 60 studiepunten, in het eerste studiejaar. Download het PDF-bestand
Score: 3 Academische begeleiding en prestatiebeloning 2009 Het gebruik van studiebegeleiding is het grootst bij vrouwen in het algemeen en met name voor vrouwelijke studenten die in aanmerking komen voor zowel studiebegeleiding als een financiële beloning. Deze studenten behalen hogere cijfers en verbeteren hun academische positie. Download het PDF-bestand
Score: 3 Metacognitief hulpmiddel 2009 Deze studie onderzoekt het effect van een metacognitief hulpmiddel gecombineerd met een papieren hulpschema. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Reflectie bij leren met hypermedia 2006 In deze studie wordt op experimentele wijze getest of een hypermedia systeem dat uitleg aan studenten vraagt waarom ze bepaalde navigatiestappen hebben gekozen een positief effect heeft op leerprestaties.Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand

Ander bewijs

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 2 Ramadan 2013 Over het algemeen is bekend dat er een relatie bestaat tussen de inname van voedingsstoffen en de cognitieve prestaties bij basisschoolleerlingen. Omdat in Nederland de groep moslims die meedoet aan de ramadan steeds groter wordt, zijn de auteurs geïnteresseerd in het effect van vasten op cognitieve prestaties. In dit quasi-experimenteel design worden de cognitieve prestaties van moslims met niet-moslims met elkaar vergeleken tijdens de ramadan. Er is hierbij niet expliciet aan de moslims gevraagd of en in welke mate ze hebben meegedaan met de ramadan. Men kan daarom in deze studie uitgaan van een intention-to-treat effect in plaats van een puur interventie-effect. Uit de resultaten blijkt dat het vasten in de ramadan een negatief effect heeft op de prestatie. Prestatie werd hierbij gemeten door een eindcijfer dat bestond uit een examen + eventuele bonusscores op basis van aanwezigheidsmetingen/extra opdrachten. Er waren hierbij geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Download het PDF-bestand
Score: 2 Deelname aan geneeskundeopleiding 2013 De literatuur geeft aan dat er een positieve invloed is van aanvullend onderwijs op allerlei gezondheidsuitkomsten. De auteurs van dit artikel zijn nieuwsgierig naar het effect van het volgen van de geneeskunde-opleiding op het gedrag en de gezondheidstoestand van de afgestudeerde dokters, aangezien studenten die in Nederland ingeloot zijn gemiddeld 1.5 jaar langer studeren dan studenten die niet ingeloot zijn voor de geneeskundeopleiding en daarom een andere studie kiezen. Daarnaast worden de ingelote studenten natuurlijk blootgesteld aan allerlei gezondheid technische onderwerpen die ook van invloed zouden zijn op hun eigen gezondheidsgedrag. Download het PDF-bestand
Score: 2 Effect van hoger onderwijs 2012 Deze studie onderzoekt het verband tussen hoger onderwijs en lidmaatschap van vrijwilligersgroepen en organisaties voor zowel mannen als vrouwen. Download het PDF-bestand
Score: 2 Effect van hoger onderwijs 2011 Deze studie bestudeert de impact van hoger onderwijs op sociaal vertrouwen op individueel niveau en identificeert de causale mechanismen. Download het PDF-bestand
Score: 2 Studeren in het buitenland 2009 Deze Nederlandse studie onderzoekt of studeren in het buitenland de kans vergroot om na afloop van de studie in het buitenland te wonen. Download het PDF-bestand

Geen bewijs

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 3 Informatie studentenleningen 2012 Deze Nederlandse studie laat zien dat er geen causaal verband bestaat tussen het beschikken over feitelijke kennis van studentenleningen en het daadwerkelijk gebruikmaken van de studentenleningen. Download het PDF-bestand
Score: 3 Prestatiebeloning en zelfselectie 2011 Deze Nederlandse studie onderzoekt het effect van het kunnen winnen van prijzengeld op de leerprestaties van eerstejaars studenten, en maakt een onderscheid tussen motivatie- en selectie-effecten. Download het PDF-bestand
Score: 3 Online lectures 2010 Live instructie leidt tot betere examenresultaten dan dezelfde instructie via internet. Download het PDF-bestand
Score: 2 Ondernemerschap programma 2010 Deze studie onderzoekt het effect van het “Junior Achievement Young Enterprise student mini-company” (SMC) programma op ondernemersvaardigheden en motivatie in Nederland. Download het PDF-bestand
Score: 3 Aantal meisjes per onderwijsgroep 2010 Deze Nederlandse studie onderzoekt het effect van het aantal vrouwelijke studenten in de werkgroep op de leerprestaties van jongens en meisjes tijdens het eerste jaar van hun universitaire studie. Download het PDF-bestand
Score: 3 Metacognitief hulpmiddel 2009 Deze studie onderzoekt het effect van een metacognitief hulpmiddel gecombineerd met een papieren hulpschema. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand
Score: 3 Reflectie bij leren met hypermedia 2006 In deze studie wordt op experimentele wijze getest of een hypermedia systeem dat uitleg aan studenten vraagt waarom ze bepaalde navigatiestappen hebben gekozen een positief effect heeft op leerprestaties. Er worden gemengde effecten gevonden. Download het PDF-bestand

Overige studies

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Score: 1 Studentenevaluaties 2011 Deze studie analyseert de samenstelling van Student Evaluation of Teachers scores, past de scores aan op variabelen die buiten de invloedsfeer zijn van de leraar, en analyseert de invloed van deze variabelen op de SET scores. Download het PDF-bestand

samenvattingen

Score Programma Jaar Beschrijving Info Artikel
Onderwijsefficientie 2011 Deze studie bestudeert onderwijsefficiëntie en de verschillen in efficiëntiescores van het onderwijs aan de hand van een meta-analyse. Download het PDF-bestand
Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail