Contact

043-388 44 45

Centre for Evidence based Lifelong Learning

Wat is CELL?

CELL staat voor Centre for Evidence based Life Long Learning. Het is een initiatief van TIER. Deze opleiding is bestemd voor docenten, beleidsmakers en stafleden die wetenschappelijk onderzoek willen verrichten om de effectiviteit van beleid, interventies en innovaties in het onderwijs te evalueren.

De elektronische leeromgeving bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel is 'cursus materiaal', en bevat al het materiaal voor de deelnemer. Het materiaal is verdeeld over 7 inhoudelijke thema's. Het eerste thema is 'Het onderwijs vandaag', en situeert het Nederlandse onderwijs in de huidige maatschappelijke context. Het tweede thema toont hoe stapsgewijs onderzoek kan worden opgezet. Het derde thema gaat over 'Data management' in de onderwijsinstelling. Dit thema verschaft inzicht hoe data  het best georganiseerd kunnen worden om er mee aan de slag te kunnen gaan. Vervolgens is er het thema meetinstrumenten. Dit thema heeft betrekking op meetinstrumenten die in staat zijn studierendement te meten. Studierendement wordt hier breed geïnterpreteerd, daar studierendement ook betrekking heeft op het meten van concepten zoals o.a. motivatie en betrokkenheid van studenten. Het vijfde thema behandelt leerstof met betrekking tot statistiek. Hier wordt de deelnemer in zijn/haar onderzoek ondersteund door middel van eenvoudige en toepasbare analysetechnieken. Daarnaast wordt een platform geboden voor het implementeren en toepassen van methodiek. Dit wordt behandeld in het zesde inhoudelijk thema. Elk thema wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT, TIER) en de literatuur. Ten slotte wordt de valorisatie van onderzoek behandeld in het zevende en laatste hoofdstuk. Hier wordt antwoord gegeven op de vraag hoe u onderzoek kunt terugkoppelen naar de praktijk.

Het tweede onderdeel is 'Wetenschappelijke bronnen'. Hier vindt u een samenvatting over de wetenschappelijke artikelen of boeken gebruikt in CELL. Op die manier wordt u in staat gesteld een eigen wetenschappelijke database aan te leggen.

Ten derde is er een onderdeel 'Symposia' in CELL. Hier kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten van TIER, zoals o.a. seminars, conferenties, artikelen en tijdschriften, of onderzoek van MEBIT deelnemers of onderwijsinstellingen.

Ten slotte biedt CELL een forum aan. Het principe van het 'CELL forum' is gebaseerd op het aangaan van een wetenschappelijk debat met de praktijk. Zo kunnen bijvoorbeeld krantenartikelen en columns over het Nederlandse onderwijs en het beleid weerlegd worden met wetenschappelijke onderzoek van een (ex-)MEBIT deelnemer.

Wie is de deelnemer?

U bent als docent of staflid al minstens enkele jaren actief in het onderwijs. Daarnaast heeft u zich ingeschreven voor de  Master Evidence Based Education in Teaching (MEBIT) en/of het Centrum voor Evidence Based Life-Long Learning (CELL). Want naast de praktijkervaring, wilt u zich ook wetenschappelijk scholen. Dit is de houding van een échte onderzoeker: niet uitgaan van veronderstellingen, maar van feiten. Vandaag en in de toekomst wilt u streven naar Evidence-Based werken in het onderwijs. De nodige veranderingen wilt u staven met feiten, niet met veronderstellingen.

Hoe krijgt u toegang tot CELL?

Toegang krijgen tot CELL is heel eenvoudig: u schrijft zich in voor de opleiding Evidence-Based Life-Long Learning, waarna u een account ontvangt van TIER/TA-Maastricht University. U vindt het aanmeldingsformulier hier.

 Meer informatie kunt krijgen bij carla.haelermans@maastrichtuniversity.nl

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail