Contact

Master Evidence Based Policy and Evaluation

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE)

De master Evidence Based Policy and Evaluation is een academisch programma, bedoeld voor beleidsmakers en medewerkers binnen de publieke sector (overheid, provincie, gemeentes) met een doctoraal of masterdiploma en relevante werkervaring. Daarnaast zijn de modules bedoeld voor mensen die werkzaam zijn op het terrein van toezicht, naleving en inspecties en voor hen die aan ‘kennis en strategie’ doen in de publieke sector. Met de modules willen we mensen en organisaties bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. De modules richten zich op professionals die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied.

In de Master Evidence Based Policy and Evaluation wordt gewerkt volgens de principes van het probleemgestuurd onderwijs (PGO). De inhoud van het programma wordt voor een groot deel gestuurd door leer- en beleidsvragen die de deelnemers zelf formuleren. Deelnemers worden in hun beleidscontext vaak geconfronteerd met belangrijke vragen. Hierbij analyseren de deelnemers hun leervragen onder individuele begeleiding van hun tutor/docent, met het doel deze leervraag te specificeren in aansluitende onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen vormen de start van een persoonlijk leerproject. Deelnemers kunnen kiezen uit drie vormen:

  • Een systematische review en synthese van bestaande literatuur rond een bepaald type beleidsinterventie/-innovatie
  • Een (bescheiden) empirisch onderzoek met originele dataverzameling rond de effectiviteit van een bepaalde beleidsinterventie
  • Een institutionele analyse rond de rol van evaluatieve kennis (met name wetenschappelijke kennis, maar ook kennis uit de wereld van wetenschapsbeleid, toezicht en inspectie) in een bepaalde beleidsomgeving.

Het persoonlijk leerproject wordt afgerond met het schrijven van een paper. Tijdens het schrijven van dit paper wordt samengewerkt in een kleine onderwijsgroep die functioneert als peer review groep. Dit paper wordt na beoordeling gepresenteerd in een afsluitend seminar.

De Master Evidence Based Policy and Evaluation heeft een netto studieduur van één jaar die is verdeeld over twee jaar halftijds onderwijs. Maandelijks worden twee aaneengesloten contactdagen georganiseerd. Er kunnen ook afzonderlijke modules van de MEPE gevolgd worden. 

 

Meer informatie

Download hier de MEPE brochure (pdf).

 

 

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail