Contact

Master of Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT)

De opleiding wil docenten bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de onderwijspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. Mebit richt zich op leraren die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun school en vakgebied.

Het post-graduate programma is opgezet voor die docenten die, als aanvulling op hun eerdere opleidingen én in combinatie met praktijkervaring, op zoek zijn naar specifieke scholing en ondersteuning. Om te leren hoe de ontwikkeling van de eigen school, en met name de onderwijspraktijk, kan worden onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

De DTPA biedt met MEBIT een masteropleiding aan die docenten zowel onderzoeksvaardigheden aanleert als begeleiding en een infrastructuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De opleiding draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs doordat het docenten leert evidence based te werken. MEBIT brengt docenten vaardigheden bij voor het doen van praktijkgericht onderzoek op basis van de filosofie van evidence based onderwijs.

Toelaatbaar tot de opleiding zijn docenten in het bezit van een erkend diploma van een instelling voor hoger onderwijs met een onderwijsbevoegdheid voor HBO of een eerstegraads lesbevoegdheid voor het VO. Wie niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kan met de opleiding overleggen over een EVC-procedure, die de toegang tot de opleiding alsnog mogelijk maakt.

De opleiding staat ook open voor docenten in het HBO, MBO, PO met vergelijkbare opleiding en ervaring.

De duur van de MEBIT-master

MEBIT is een programma ter grootte van één jaar (60 ects), maar is opgezet als een tweejarige parttime opleiding. De master is afgestemd op mensen die werken in het onderwijs. Het is ook mogelijk onderdelen (modules) van het volledige programma te volgen, welke worden afgesloten met een certificaat van deelname. MEBIT resulteert in het diploma Master of Science in Evidence-based Innovation in Teaching. MEBIT is NVAO geaccrediteerd. Er zijn maandelijks twee aaneengesloten contactdagen op de universiteit.

De tweejarige deeltijd masteropleiding MEBIT bestaat uit cursorisch onderwijs en een onderzoeksproject. Innovaties in het onderwijs en de bijbehorende evaluatie vormen de projecten waar de deelnemers aan werken. Deze onderzoeksprojecten worden door de deelnemers zelf geformuleerd en dienen bij voorkeur te passen binnen de ontwikkeling van het curriculum of de school. Zo wordt gegarandeerd dat de projecten bijdragen aan evidence based onderwijs en verbetering van de kwaliteit van het VO of HBO onderwijs. MEBIT leert de deelnemers daarnaast de onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van de projecten.

Voorbereiding promotietraject

Van de deelnemers aan MEBIT wordt verwacht dat ze aan het eind van hun masteropleiding een paper (kunnen) schrijven dat publiceerbaar is in een (internationaal) wetenschappelijk tijdschrift. Bij vervolg in de vorm van een promotietraject kan dit paper (en eventuele andere papers die tijdens de opleiding zijn geschreven) een eerste hoofdstuk vormen van een academisch proefschrift. 

Meer informatie

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail