Contact

Masterclass Onderwijs en Arbeidsmarkt

Scholing is een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Scholing leidt tot verhoging van de kwaliteit van het arbeidsaanbod. Hierdoor stijgt de arbeidsproductiviteit en neemt 

economische groei toe. Voor Nederland is vanwege de geringe aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen (buiten aardgas en de gunstige ligging van Nederland) het ‘menselijk kapitaal de voornaamste concurrentiekracht.

De opvatting dat een goed onderwijssysteem en goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt noodzakelijk zijn voor de economische ontwikkeling van Nederland is algemeen aanvaard. Desondanks zijn er algemene ontwikkelingen te signaleren die deze algemene consensus verstoren.

In de masterclass Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en trends in onderwijs en training (bedrijfsopleidingen) en aansluiting op de arbeidsmarkt. 

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail