Contact

+31 (0)20 525 43 11
Contactform

Studenttevredenheid master MEBIT bijzonder hoog!

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2017

 

    

 

Mismatch tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt: Feit of Fictie?

Op 8 juni 2017 vond het symposium “Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt: feit of fictie?” plaats in het Nationaal Archief in Den Haag. 
Het symposium werd georganiseerd in het kader van onderzoek naar mismatch uitgevoerd door TIER-Maastricht University en met steun van Instituut Gak. In de ochtend presenteerde Sofie Cabus (TIER-Maastricht University) de resultaten van het tweejarig onderzoek en nam Peter van Lieshout namens Instituut Gak het rapport van TIER in ontvangst. Melvin Vooren (TIER-UvA) gaf een breed overzicht van de literatuur over de effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid. Melline Somers (TIER-Maastricht University), Hans Onno van den Berg (Lid algemeen bestuur MKB Amsterdam), en Florian Tomini (TIER-UvA) kleurden de namiddag in met hun onderzoek naar - en visie over - mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt. De sprekers genoten van het responsieve- en actieve publiek en het actuele debat over mismatch onder leiding van dagvoorzitter en hoogleraar Wim Groot (TIER-Maastricht University).

Dr. Cabus gaf aan dat mismatch vele ladingen dekt, en dat er geen cijfers bestaan over het landelijke voorkomen van mismatch. Toch kunnen we aan de hand van literatuur en vragenlijsten achterhalen dat mismatch eerder feit is dan fictie. Vanuit het onderzoek van TIER-Maastricht University werden vragen beantwoord over de gevolgen van mismatch, welke factoren mismatch kunnen verminderen, en of Nederland voldoende toegerust is voor uitdagingen van de veranderende arbeidsmarkt. Het rapport is enkel beschikbaar op aanvraag bij s.cabus@maastrichtuniversity.nl

 Hier kunt u de TIER working papers vinden die het onderzoek inmiddels hebben opgeleverd.

Op donderdag 1 juni organiseerde TIER in het kader van het NRO project ‘Doorstroom mbo-hbo’ een conferentie in Utrecht

Een publiek van zo’n 100 schoolleiders en beleidsmedewerkers uit mbo en hbo ontvingen de resultaten van het onderzoek. Hieruit blijkt onder andere het belang van nabijheid: mbo leerlingen die niet in de buurt van een hbo-instelling school lopen hebben een kleinere kans om door te stromen naar het hoger onderwijs, maar tegelijk ook een kleinere kans op uitval. De presentaties van zowel het kwantitatief als kwalitatief onderzoek kunnen worden geraadpleegd via deze link: http://www.tierweb.nl/tier/projects/project-verbeterde-aansluiting-mbo-hbo/

Ouders hun kind laten ondersteunen bij het huiswerk? Let op: niet alle hulp leidt tot betere toetsscores.

Volgens TIER-onderzoekers Ariës en Cabus kunnen ouders grofweg op twee manieren betrokken zijn bij het huiswerk van hun kind. Passief betrokken zijn uit zich bijvoorbeeld in een plek verzorgen waar het kind huiswerk kan maken, communiceren met de leraar over het huiswerk, controleren of het kind het huiswerk begrijpt en controleren of het huiswerk af is. Actief betrokken ouders helpen hun kind inhoudelijk met opdrachten uit het huiswerk, helpen om het huiswerk te begrijpen, demonstreren oplossingsstrategieën of helpen om leerstrategieën te ontwikkelen.

Lees verder…

EDEN Summer School

May 29-31, 2017, Leuven (Belgium)

The EDEN summer school provides junior and senior researchers the opportunity to discuss their research on education economics. It counts 9 invited speakers: Tommaso Agasisti, Carla Haelermans, Daniel Horn, Erwin Ooghe, Nicky Rogge, Mike Smet, Geert Van Campenhout, Kristof De Witte and Dieter Verhaest. The invited speakers present a blend of theory and empirical issues on the use of experiments in education, the financing of education and the measurement of performance in education.

Selected junior researchers have the opportunity to present their work (or research ideas) and receive feedback from senior researchers.

More information on the summerschool can be found here.

Conferentie ‘Efficiency in Education’

TIER is mede-organisator van de vijfde conferentie rond ‘Efficiency in Education’. De conferentie vindt plaats in Boedapest op 19-20 oktober 2017 en brengt zowel empirische als theoretische onderzoekers rond onderwijsefficiency en publieke sector performantie samen. Verdere informatie via http://www.edenproject.eu/conferences-meetings/international-workshop-on-efficiency-in-education/

Alumni zeer te spreken over MEBIT opleiding

Maart 2017 - Een korte rapportage over de MEBIT-alumni enquête 2016-17

In het academische jaar 2016-17 werden alle alumni van de Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) van de Universiteit Maastricht bevraagd door Sofie Cabus over hun ervaringen met MEBIT en hun parcours erna. Lees hier een samenvatting van de resultaten van de enquête.

TIER rondt project lente- en zomerscholen af

In 2016 is 87% van de leerlingen die deelnam aan een zomerschool alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar. Hierbij is een direct verband aan te tonen tussen de deelname van leerlingen en het niet blijven zitten. Dit blijkt uit onderzoek van TIER UM (instituut voor onderwijsonderzoek, Universiteit Maastricht) naar de lente-en zomerscholen van 2016. Naast het effect van de lente- en zomerscholen is hierbij ook het verloop van de lentescholen onderzocht.

Bekijk hier het onderzoeksrapport.

Rythovius College bezoekt TIER

Op 21 februari 2017 kwam het Rythovius College voor het derde jaar op rij op bezoek bij TIER Maastricht. Het Rythovius College bracht 86 vwo leerlingen mee van de vijfde klas onder leiding van MEBIT-alumni Erwin van Dooren (https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-evidence-based-innovation-teaching-mebit). De leerlingen bezochten TIER met als doelstelling bij te leren over het kennen en kunnen van goed onderzoek doen. Het algemene onderzoeksthema was het internationale karakter van de Universiteit Maastricht. Na enkele colleges in de voormiddag gingen de leerlingen in de namiddagworkshop aan de slag met gegevens die ze zelf in Maastricht verzameld hadden bij respondenten die studeerden aan de Universiteit Maastricht.

NRO onderzoek naar de voorwaarden voor succesvolle
doorstroomtrajecten mbo - hbo

Het NRO onderzoek van Kristof De Witte, Eline Sneyers en Sofie Cabus naar de voorwaarden voor succesvolle doorstroomtrajecten van mbo naar hbo werd onlangs gedeeld via de Kennisrotonde van NRO. Interventies die een succesvolle doorstroom bevorderen, zijn onder andere proefstuderen, loopbaanbegeleiding en mentoring. Verdere informatie via https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/voorwaarden-succesvol-traject-doorstroom-mbo-hbo/

TIER coordineert nieuw KA2-project Homo'poly

Homo'poly draagt actief bij aan de ontwikkeling van de interculturele dialoog, tolerantie, de gendergelijkheid en de sensibilisering ten opzichte van homoseksualiteit. Een consortium van hoger onderwijsinstellingen en middelbare scholen uit 8 landen werkt gezamenlijk aan deze opdracht via de ontwikkeling en het experimenteel testen van concreet didactisch lesmateriaal. Naast de geografische spreiding en de verschillende historische ontwikkelingen in de partnerlanden wordt het project in het bijzonder verrijkt door een Turkse een Oost-Europese partners. De verschillen met de westerse samenleving zijn ook in een genderspecifieke opvoeding terug te vinden. Onderwerpen zoals tolerantie, anders zijn, homoseksualiteit worden op een andere manier bekeken.

Meer informatie

 

 

 

 

The ‘Top Institute for Evidence Based Education Research’ at Maastricht University has openings for PhD students in the field of Evidence Based Education.

TIER is an ambitious, inter-disciplinary and internationally oriented research and education group at the Faculty of Humanities and Sciences of Maastricht University. We aim for high quality research which investigates ‘what works’ in education. Too often educational innovations are introduced without examining their (cost)effectiveness. At TIER, you will set-up and evaluate (quasi-) experiments of educational innovations.

Interested?

Invloed van een ICT-tool op onderwijsprestaties en -efficiëntie

In de meeste westerse landen zijn er veel middelen vrij gemaakt om te investeren in computers, whiteboards, connectiviteit, en software. De vraag is wat deze investeringen hebben opgebracht. Schoolbesturen verantwoorden de onderwijsinnovaties vaak vanuit een efficiëntiestandpunt. Hiermee wordt bedoeld dat met een gegeven budget hogere leerresultaten behaald kunnen worden, of dat er voor de gegeven leerresultaten minder budget /personeel vereist is.

Deze rapportage is een samenvatting van een onderzoek door het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) in opdracht van het Ministerie van OCW en met medewerking van ThiemeMeulenhoff. Het focust op de invloed van een ICT-rekentool (Gotit?!) op rekenprestaties en efficiency.

 


View the projects per university

Blijf op de hoogte, schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail