Contact

+31 (0)20 525 43 11
Contactform

Studenttevredenheid master MEBIT bijzonder hoog!

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2017

 

    

 

Mismatch tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt: Feit of Fictie?

Achtergrond

Een goede aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt is van essentieel belang voor schoolverlaters en bedrijven en daarmee voor een goed functionerende economie. Momenteel bestaat het beeld dat er problemen zijn met deze aansluiting. Zo bestaat de indruk dat het onderwijs te vaak schoolverlaters aflevert waar het bedrijfsleven niets mee kan en sluiten studentvaardigheden soms niet goed genoeg aan bij de wensen van de werkgevers. Bovendien zouden studenten te vaak geen werk vinden dat past bij hun vooropleiding.

TIER-UM en Stichting Instituut Gak

TIER-UM, het Top Institute for Evidence Based Education Research van de Maastricht University onderzocht of mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt feit of fictie is. Het onderzoek van TIER-UM werd gefinancierd door Stichting Instituut Gak, en de resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd en ter discussie worden gesteld tijdens een symposium op 8 juni 2017 in het Nationaal Archief in Den Haag. De dag zal starten om 10u00 en wordt afgesloten met een borrel om 15u30. Hier kunt u het volledige programma vinden.

Graag nodigen wij U uit tot deelname aan het symposium

Deelname aan het symposium is gratis. Klik hier om u aan te melden. Aanmelden kan tot en met 31 mei 2017.

Hier kunt u de TIER working papers vinden die het onderzoek inmiddels hebben opgeleverd.

EDEN Summer School

May 29-31, 2017, Leuven (Belgium)

The EDEN summer school provides junior and senior researchers the opportunity to discuss their research on education economics. It counts 9 invited speakers: Tommaso Agasisti, Carla Haelermans, Daniel Horn, Erwin Ooghe, Nicky Rogge, Mike Smet, Geert Van Campenhout, Kristof De Witte and Dieter Verhaest. The invited speakers present a blend of theory and empirical issues on the use of experiments in education, the financing of education and the measurement of performance in education.

Selected junior researchers have the opportunity to present their work (or research ideas) and receive feedback from senior researchers.

More information on the summerschool can be found here.

Conferentie ‘Efficiency in Education’

TIER is mede-organisator van de vijfde conferentie rond ‘Efficiency in Education’. De conferentie vindt plaats in Boedapest op 19-20 oktober 2017 en brengt zowel empirische als theoretische onderzoekers rond onderwijsefficiency en publieke sector performantie samen. Verdere informatie via http://www.edenproject.eu/conferences-meetings/international-workshop-on-efficiency-in-education/

Alumni zeer te spreken over MEBIT opleiding

Maart 2017 - Een korte rapportage over de MEBIT-alumni enquête 2016-17

In het academische jaar 2016-17 werden alle alumni van de Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT) van de Universiteit Maastricht bevraagd door Sofie Cabus over hun ervaringen met MEBIT en hun parcours erna. Lees hier een samenvatting van de resultaten van de enquête.

TIER rondt project lente- en zomerscholen af

In 2016 is 87% van de leerlingen die deelnam aan een zomerschool alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar. Hierbij is een direct verband aan te tonen tussen de deelname van leerlingen en het niet blijven zitten. Dit blijkt uit onderzoek van TIER UM (instituut voor onderwijsonderzoek, Universiteit Maastricht) naar de lente-en zomerscholen van 2016. Naast het effect van de lente- en zomerscholen is hierbij ook het verloop van de lentescholen onderzocht.

Bekijk hier het onderzoeksrapport.

Rythovius College bezoekt TIER

Op 21 februari 2017 kwam het Rythovius College voor het derde jaar op rij op bezoek bij TIER Maastricht. Het Rythovius College bracht 86 vwo leerlingen mee van de vijfde klas onder leiding van MEBIT-alumni Erwin van Dooren (https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-evidence-based-innovation-teaching-mebit). De leerlingen bezochten TIER met als doelstelling bij te leren over het kennen en kunnen van goed onderzoek doen. Het algemene onderzoeksthema was het internationale karakter van de Universiteit Maastricht. Na enkele colleges in de voormiddag gingen de leerlingen in de namiddagworkshop aan de slag met gegevens die ze zelf in Maastricht verzameld hadden bij respondenten die studeerden aan de Universiteit Maastricht.

NRO onderzoek naar de voorwaarden voor succesvolle doorstroomtrajecten mbo - hbo

Het NRO onderzoek van Kristof De Witte, Eline Sneyers en Sofie Cabus naar de voorwaarden voor succesvolle doorstroomtrajecten van mbo naar hbo werd onlangs gedeeld via de Kennisrotonde van NRO. Interventies die een succesvolle doorstroom bevorderen, zijn onder andere proefstuderen, loopbaanbegeleiding en mentoring. Verdere informatie via https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/voorwaarden-succesvol-traject-doorstroom-mbo-hbo/

TIER coordineert nieuw KA2-project Homo'poly

Homo'poly draagt actief bij aan de ontwikkeling van de interculturele dialoog, tolerantie, de gendergelijkheid en de sensibilisering ten opzichte van homoseksualiteit. Een consortium van hoger onderwijsinstellingen en middelbare scholen uit 8 landen werkt gezamenlijk aan deze opdracht via de ontwikkeling en het experimenteel testen van concreet didactisch lesmateriaal. Naast de geografische spreiding en de verschillende historische ontwikkelingen in de partnerlanden wordt het project in het bijzonder verrijkt door een Turkse een Oost-Europese partners. De verschillen met de westerse samenleving zijn ook in een genderspecifieke opvoeding terug te vinden. Onderwerpen zoals tolerantie, anders zijn, homoseksualiteit worden op een andere manier bekeken.

Meer informatie

 

 

 

 

The ‘Top Institute for Evidence Based Education Research’ at Maastricht University has openings for PhD students in the field of Evidence Based Education.

TIER is an ambitious, inter-disciplinary and internationally oriented research and education group at the Faculty of Humanities and Sciences of Maastricht University. We aim for high quality research which investigates ‘what works’ in education. Too often educational innovations are introduced without examining their (cost)effectiveness. At TIER, you will set-up and evaluate (quasi-) experiments of educational innovations.

Interested?

Invloed van een ICT-tool op onderwijsprestaties en -efficiëntie

In de meeste westerse landen zijn er veel middelen vrij gemaakt om te investeren in computers, whiteboards, connectiviteit, en software. De vraag is wat deze investeringen hebben opgebracht. Schoolbesturen verantwoorden de onderwijsinnovaties vaak vanuit een efficiëntiestandpunt. Hiermee wordt bedoeld dat met een gegeven budget hogere leerresultaten behaald kunnen worden, of dat er voor de gegeven leerresultaten minder budget /personeel vereist is.

Deze rapportage is een samenvatting van een onderzoek door het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) in opdracht van het Ministerie van OCW en met medewerking van ThiemeMeulenhoff. Het focust op de invloed van een ICT-rekentool (Gotit?!) op rekenprestaties en efficiency.

 


View the projects per university

Blijf op de hoogte, schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail