Contact

+31 (0)43 388 44 29
Contactform

Toelating en aanmelding

Aanmelden

De aanmelding kan op 2 manieren verlopen: 

1. Docenten die toelaatbaar zijn en het volledige programma willen volgen, dienen zich aan te melden via dit aanmeldingsformulier.

U wordt verzocht het ingevulde formulier te mailen naar: 
aanmelden-mebit-ta@maastrichtuniversity.nl

of op te sturen naar:

Universiteit Maastricht
Teachers Academy
t.a.v. mevr. A. Lamers
Postbus 616
6200 MD Maastricht.

De aanmelding wordt bevestigd en er volgt een verzoek om de volgende informatie op te sturen:

  • Een schriftelijke motivatie waarom er voor de MEBIT opleiding wordt gekozen. Het is de bedoeling dat deze brief tevens potentiële leervragen bevat die men gedurende de opleiding zou willen onderzoeken.
  • Een curriculum vitae met beschrijving van vooropleiding en ervaring.
  • Een bevestiging dat de onderwijsinstelling de inschrijving ondersteunt en dat tijd en onderzoeksmogelijkheden beschikbaar worden gesteld om de opleiding op een goede manier te volgen.   

Deze informatie is de basis voor een toelatingsgesprek, waarin vooral ingegaan zal worden op de motivatie van de deelnemer en de leervragen die zijn beschreven.Wanneer een docent op basis van de intake wordt toegelaten, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Deze dient bij definitieve inschrijving ondertekend retour te worden gezonden, waarna de facturen worden verstuurd.

De intakegesprekken vinden plaats in Maastricht of Amsterdam. 


2. Docenten die belangstelling hebben voor een specifiek onderdeel van het programma, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Dutch Teachers and Policmakers Academy.

 

Formele vereisten

Toelaatbaar tot de Mebit opleiding zijn docenten in het po, vo, mbo of hbo, die:

  • in het bezit zijn van een universitair diploma op bachelor- of masterniveau, of;
  • in het bezit van een HBO masterdiploma, i.c.m. een eerstegraads lesbevoegdheid, of;
  • de premaster Mebit met succes hebben afgerond.

De opleiding wil docenten bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de onderwijspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken. MEBIT richt zich op leraren die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun school en vakgebied.

Wie niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kan met de opleiding overleggen over een EVC-procedure, die de toegang tot de opleiding alsnog mogelijk maakt.