Contact

+31 (0)20 525 43 11
Contactform

Invloed van een ICT-tool op onderwijsprestaties en -efficiëntie

In de meeste westerse landen zijn er veel middelen vrij gemaakt om te investeren in computers, whiteboards, connectiviteit, en software. De vraag is wat deze investeringen hebben opgebracht. Schoolbesturen verantwoorden de onderwijsinnovaties vaak vanuit een efficiëntiestandpunt. Hiermee wordt bedoeld dat met een gegeven budget hogere leerresultaten behaald kunnen worden, of dat er voor de gegeven leerresultaten minder budget /personeel vereist is.

Deze rapportage is een samenvatting van een onderzoek door het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) in opdracht van het Ministerie van OCW en met medewerking van ThiemeMeulenhoff. Het focust op de invloed van een ICT-rekentool (Gotit?!) op rekenprestaties en efficiency.

Vanwege de invoering van de verplichte centrale rekentoets bij het eindexamen zoeken scholen naar manieren om het rekenniveau van hun leerlingen te verhogen tot tenminste het vereiste referentieniveau (Commissie Meijerink, 2008). Een van de manieren waarop scholen actief aan de slag gaan, is met het digitale programma Gotit?!. Dit onderzoek maakt gebruik van de databestanden van Gotit?! om de effectiviteit en efficiëntie van de ICT-rekentool te onderzoeken ten opzichte van andere Gotit?!-scholen én t.o.v. folio. Bovendien onderzoeken we in hoeverre een ICT-rekentool een rol kan spelen in het omgaan met een lerarentekort rekenen/wiskunde (OECD, 2012).

Lees hier verder.

DEEL 1 - Gotit-programma en verkenning gegevens

Does ICT matter for effectiveness and efficiency - submission

The effectiveness of a computer assisted math learning program - 09-2014