How effective are training accounts?

Start date: 06 augustus 2009

Leven lang leren is vooral leren op de werkplek. Het overgrote deel van de scholing die na het initieel onderwijs wordt gevolgd, is op een of andere manier gericht op verbetering van de arbeidsmarktpositie of de loopbaanmogelijkheden in het bedrijf waar men werkt. Jaarlijks volgt ongeveer een derde van alle Nederlandse werknemers een bedrijfsopleiding. Dit zijn ruim 1,3 miljoen werknemers. Deze opleidingen kosten in totaal zo’n 3,1 miljard euro, ofwel 0.6% van het BNP. Een overzichtsstudie van Groot & Maassen van den Brink (2008) geeft aan dat het rendement van bedrijfsopleidingen hoog is. Studies die hebben gekeken naar het effect van bedrijfsopleidingen op productiviteit geven aan dat een 10% toename van de investering in bedrijfsopleiding leidt tot een 0.7% tot 73% toename van de arbeidsproductiviteit. Ook werknemers profiteren van bedrijfsopleidingen: deelname aan bedrijfsopleidingen leidt tot 1%-8% loongroei. De verschillen in uitkomst worden verklaard door verschillen in de aard en omvang van de scholing, meetmethoden en de mate waarin scholing productief wordt gemaakt op de arbeidsmarkt. De deelname aan bedrijfsgerelateerde scholing is niet voor iedereen gelijk. Mannen volgen vaker een opleiding dan vrouwen, voltijders vaker dan deeltijders, werknemers in de publieke sector vaker dan werknemers in de marktsector en jongere werknemers vaker dan oudere werknemers, om een paar verschillen in de deelname aan scholing te noemen.

 

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail