Onderwijs en Productiviteit

Start date: 06 augustus 2009

Het lerarentekort vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs. Nu al wordt in het voortgezet onderwijs een aanzienlijk deel van de lessen door onbevoegde of onderbevoegde docenten gegeven. Hierdoor ontstaat een spanning tussen de kwaliteit van het onderwijs en de dreigende kwantitatieve tekorten. Naarmate het lerarentekort nijpender wordt, zal het aantal on- en onderbevoegde leraren voor de klas verder toenemen met alle mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs van dien. Verbetering van de kwaliteit van onderwijs in een situatie waarin de kwantitatieve tekorten in het onderwijs oplopen vraagt om een andere en slimmere manier van werken van docenten. Slimmer werken betekent meer doen – dat wil zeggen beter onderwijs - met minder leraren. Verhoging van de arbeidsproductiviteit staat hierbij centraal.

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail