TIER promotor coordinator van

 

Homo'poly draagt actief bij aan de ontwikkeling van de interculturele dialoog, tolerantie, de gendergelijkheid en de sensibilisering ten opzichte van homoseksualiteit. Een consortium van hoger onderwijsinstellingen en middelbare scholen uit 8 landen werkt gezamenlijk aan deze opdracht via de ontwikkeling en het experimenteel testen van concreet didactisch lesmateriaal. Naast de geografische spreiding en de verschillende historische ontwikkelingen in de partnerlanden wordt het project in het bijzonder verrijkt door een Turkse een Oost-Europese partners. De verschillen met de westerse samenleving zijn ook in een genderspecifieke opvoeding terug te vinden. Onderwerpen zoals tolerantie, anders zijn, homoseksualiteit worden op een andere manier bekeken.

Talrijke studies over gendergelijkheid illustreren genderspecifieke verschillen in onderwijs en opvoeding. Nationale en internationale organisaties proberen een genderspecifieke aanvulling te geven aan ons co-educatief onderwijslandschap. Dit gebeurt ook met het doel discriminatie te bestrijden en andere vormen van het leven te tolereren.

De nieuwste LGBT survey „European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey“ toont de actualiteit van het onderwerp. In maart 2016 verscheen een resolutie van het Europees Parlement. Ze eist van de Europese Commissie om systematisch te vechten voor de gelijkheid en tegen discriminatie van LGBTI: “In a key report (…) on Gender mainstreaming in the work of the European Parliament, the European Parliament made a strong call to include ‘the rights, perspectives and well-being of LGBTIQ people’ in all gender mainstreaming activities.”

De actualiteit van het onderwerp wordt op verschillende maatschappelijke niveaus duidelijk: de integratie van het onderwerp ‘homoseksualiteit’ in de curricula aan Europa, de controversiële discussie over de invoering van het homohuwelijk, homofobe aanvallen (vooral onder jongeren), homoseksualiteit in de elite sport, de outing en het omgaan met homoseksuele migranten, de homofobe wetgeving van Rusland en veel Afrikaanse landen etc.

Het project heeft als doel de sensibiliteit tegenover homoseksualiteit te verhogen. Dit geldt zowel voor het hoger als het secundair onderwijs. In dit project werken 8 landen samen. Van elk land zijn een hoger onderwijsinstelling en een middelbare school betrokken. Zo is het project gericht op studenten en docenten in de lerarenopleiding aan hogescholen en universiteiten, leraren in de praktijk en leerlingen in het secundair onderwijs. De sensibilisering gebeurt door de ontwikkeling en de implementatie van lesmateriaal in de onderwijsinstellingen.

Daarnaast voeren de partnerinstellingen een uitgebreide inventarisatie en vergelijkende studie uit over het beeld van homoseksualiteit in de verschillende landen van de projectparnters. Specifieke studies per land zullen aantonen hoever het ontwerp deel uit maakt van het curriculum en welke doelstellingen en inhouden in de curricula en in het lesmateriaal op dit moment terug te vinden zijn.

Tijdens het project worden 2 curriculaire modules ontwikkeld: ‘Gender & Homoseksualiteit’ en ‘Migratie & Homoseksualiteit’. Inhoudelijke aspecten van deze modules zijn bv. verschillende levensvormen, seksuele identiteiten, coming out, seksuele gezondheid en ook de integratie van homoseksuele vluchtelingen. Naast materiaal voor het hoger onderwijs wordt ook didactisch materiaal voor secundaire scholen uitgewerkt. Tijdens het derde projectjaar wordt het ontwikkelde materiaal experimenteel getest en geëvalueerd.

Tijdens het project ontstaat een Knowlegde-portaal. Op dit portaal wordt het ontwikkelde materiaal ter beschikking gesteld. Aan het einde van het project organiseert het consortium een conferentie voor alle betrokkenen doelgroepen.

www.homopoly.eu

Er zijn ook kaartjes beschikbaar voor verspreiding onder scholen;

postcard

 

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail