Contact

+31 (0)20 525 43 11
Contactform

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek.

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo'ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooid hebben om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni presenteren we u graag de resultaten tot dan toe.

Locatie: Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht, Nederland
Datum: 1 juni 2017 van 13.30 tot 17.00 uur
Programma:

 • 13.30 – 13.50 uur: Inleiding door Inge Vossenaar, directeur directie MBO over aansluiting mbo-hbo.

 • 13.50 – 14.00 uur: Korte uiteenzetting onderzoek door projectleider José Mulder, ecbo.

 • 14.00 - 14.15 uur: Wat weten uit de literatuur over de overstap van mbo naar hbo? Welke factoren zijn van invloed op een succesvolle overstap? (Kristof De Witte, TIER)

 • 14.15 - 14.30 uur: Hoe stromen studenten van mbo-hbo? Wat is de invloed van samenwerking tussen het mbo en het hbo? (Kristof De Witte, TIER)

 • 14.30 – 15.00 uur: Hoe ervaren studenten de overstap van mbo naar hbo en welke trajecten scholen hebben opgezet om de aansluiting te verbeteren? (José Mulder, ecbo)

 • Break

 • 15.15 – 15.45 uur: Wat kunnen we leren van 10 doorstroomtrajecten? Hoe zien deze trajecten eruit? Hoe ervaren studenten ze? En welk effect hebben de trajecten? (Derk-Jan Nijman, HAN).

 • 15.45 - 16.15 uur: Paneldiscussie samen LICA: wat betekenen deze uitkomsten? Wat kunnen we ervan leren?

 • 16.15 uur: Borrel

  Aanmelden voor deze conferentie is niet meer mogelijk, alle plaatsen zijn vergeven.