Samenwerkende instituten

In dit project werkt het expertisecentrum voor het beroepsonderwijs (ECBO opent in een nieuw venster)samen met Het Top Institute for Evidence Based Education Research aan de Universiteit Maastricht (TIER opent in een nieuw venster) en de HAN (Kenniscentrum Kwaliteit van Leren). Deze gerenommeerde instituten vormen een krachtige combinatie van praktijk en gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar de onderwijspraktijk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de drie onderzoeksbureaus in samenwerking met vijftien mbo- en hbo-instellingen.

Wilt u meer weten over dit project en de resultaten? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.

José Mulder (ECBO)
Projectleider

Dr. José Mulder houdt zich met name bezig met studenten die door de beroepskolom stromen: van het vmbo naar het mbo en hbo. Zo is ze naast projectleider van het onderzoek naar de doorstroom mbo-hbo, projectleider van het NRO-onderzoek naar de vernieuwing van het vmbo. Ze is projectleider (geweest) van twee monitoronderzoeken naar de Associate degree en ook is José betrokken bij de evaluatie van de Vakmanschap- en Technologieroutes (doorlopende leerlijn vmbo-mbo). José houdt zich graag met maatschappelijke vraagstukken bezig. Zo promoveerde zij op schadevergoeding voor slachtoffers van geweldsmisdrijven. Eerder werkte zij bij SEO Economisch Onderzoek en Tilburg University.
jose.mulder@ecbo.nl

 

Joris Cuppen (ECBO)

Joris Cuppen is afgestudeerd socioloog en sociaal geograaf. Hij heeft zijn afstudeeronderzoek voor Sociologie geschreven bij het ITS, waar hij kwantitatief onderzoekheeft gedaan naar de invloed van het schooladvies op de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.
joris.cuppen@ecbo.nl

 

Kristof De Witte (TIER)

Prof. dr. Kristof De Witte is hoofddocent aan de KU Leuven (onderzoeksgroep ‘Leuven Economics of Education Research’) en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (onderzoeksgroep ‘Top Institute for Evidence Based Education Research’). De Witte is verder een geaffilieerd onderzoeker aan het CESifo onderzoeksnetwerk. De onderzoeksinteresses van Kristof De Witte liggen in vroegtijdig schoolverlaten, performantiemeting, evaluatieonderzoek, en onderwijseconomie.
k.dewitte@maastrichtuniversity.nl

 

Eline Sneyers (TIER)
Eline Sneyers is sinds 2011 PhD student bij het Top Institute for Evidence Based Education Research (UM). Hiernaast is ze ook docent methodologie bij de opleiding MEBIT. Haar promotieonderzoek handelt over studentenuitkomsten in het hoger onderwijs. Zo heeft ze onder meer gekeken naar de invloed van het bindend studieadvies, studiebeurzen en fusies van hogescholen op uitval, rendement en student tevredenheid.

 eline.sneyers@maastrichtuniversity.nl

 

 

Sofie Cabus (TIER)
Sofie Cabus is Universitair Docent en sinds 2010 verbonden aan de Universiteit Maastricht (TIER). Als docente geeft ze statistiek bij de opleiding MEBIT. Als onderzoeker maakt ze voornamelijk studies over thema’s met betrekking tot onderwijs en arbeidsmarkt In het bijzonder heeft dr. Cabus ruime expertise kunnen opbouwen in de evaluatie van maatregelen ter preventie van voortijdig schoolverlaten.

s.cabus@maastrichtuniversity.nl

 

Ruud Klarus (HAN)

Ruud Klarus is lector Ontwikkelen van Competenties op de Werkplek. Eerder was hij werkzaam als lector bij de STOAS Hogeschool en als senior onderzoeker bij STOAS-Onderzoek en CINOP.
ruud.klarus@han.nl

 

 

Derk-Jan Nijman (HAN)

Derk-Jan Nijman werkt vanuit het thema HRD en in samenwerking met de opleiding Opleidingskunde aan vraagstukken op het gebied van professionalisering in onderwijs en bedrijfsleven. Centrale thema’s zijn onder andere vormgeving, effectiviteit en verantwoordelijkheid.

 

Martijn Peters (HAN)

Martijn Peters werkt binnen het themaveld Beroepsonderwijs op de thema’s instroom/ doorstroom en toetsing in het hoger onderwijs. Hij heeft ruime ervaring met grootschalig kwantitatief onderzoek en is vanuit die rol ook actief binnen de themavelden Leren met ict en Kwaliteiten van de leraar. Daarnaast begeleidt hij studenten binnen de masteropleiding economie, waar hij tevens de onderzoekscolleges verzorgt. 
m.peters@han.nl

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail