Meerwaarde

 

Het onderzoek levert kennis over de uitval van mbo-studenten in het eerste jaar op het hbo én hoe die uitval voorkomen kan worden. Deze kennis is relevant voor alle opleidingen met een hoger instroom aan mbo-studenten of waar problemen zijn met uitval onder mbo-instromers.

 

1) Praktijkproblemen begrijpen

Kennis die helpt praktijkproblemen te begrijpen (Verschuren, 2012):

  • Redenen voor uitval van mbo-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het hbo 
  • Redenen voor uitval van mbo-studenten verschillen van die van havisten en vwo-ers

2) Praktijkproblemen oplossen

Kennis die bijdraagt aan het oplossen van praktijkproblemen:

  • De maatregelen die genomen kunnen worden om uitval in het 1e jaar van het hoger onderwijs te voorkomen,
  • Interventies die de uitval van mbo-studenten succesvol verminderen
  • De voorwaarden waaronder succesvolle interventies zich lenen voor een transfer naar andere mbo-hbo trajecten
Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail