Verschenen: Wikken en wegen in het hoger onderwijs over studieloopbanen in hbo/wo en beleid scholen tav studiekeuze en –begeleiding, scp.nl

https://twitter.com/SCPonderzoek/status/783894557763198976?s=09

Dalend succes van mbo’ers op hbo

Lees hier het artikel uit de NRC van 6 oktober 2016

Minister Bussemaker (Onderwijs) wil met 7,5 miljoen euro doorstroming van mbo naar hbo verbeteren

Lees hier het artikel uit de Volkskrant van 5 september 2016

Update van de stuurgroep

Op 12 april 2016 sprak de stuurgroep met de Louise Elffers over het vervolg van het traject. Binnenkort wordt een keuze gemaakt in de te volgen trajecten. Hierna worden de betreffende opleidingen benaderd voor het vervolg van het onderzoek. Ook heeft het team de 1e ideeën over monitoring van de trajecten besproken.

Eerste publieke voorstelling

In het kader van het NRO project 'Doorstroom mbo-hbo en uitval in het hbo' vond op 12 januari een eerste publieke voorstelling plaats. Het onderzoek naar de doorstroom van mbo-hbo is in september 2015 van start gegaan en loopt tot augustus 2018. De onderzoekers vertelden op de bijeenkomst over hun onderzoek naar de doorstroom van studenten van het mbo naar het hbo en uitval in het hbo. Daarnaast keken zij naar welke interventies er zijn om doorstroom te stimuleren en uitval te voorkomen en naar interventies die gericht zijn op mbo-studenten.

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail