Werkwijze

Het onderzoek kent een mixed-methods design waarin kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn geïntegreerd. De resultaten stellen onderwijsinstellingen binnen én buiten het consortium in staat om uitval van mbo-studenten in het eerste jaar van het hbo effectief tegen te gaan.

 

Fase 1

Focus
Inzicht in waarom 1e-jaars hbo-studenten uitvallen, en mbo-studenten in het bijzonder.

Informatiebronnen

  • Artikelen die zijn verschenen in peer reviewed literatuur en vaktijdschriften, die focussen op mbo, mbo-hbo en hbo
  • Onderwijsnummerbestanden van DUO. Ecbo beschikt over een jaarlijks geactualiseerd bestand met daarin de onderwijsloopbanen van alle studenten die vanaf 2005 in het hoger onderwijs zijn ingestroomd met daarbij kenmerken van de gevolgde opleidingen
  • Startmonitor van Researchned. Jaarlijks worden alle studenten die beginnen aan een studie in het hoger onderwijs bevraagd over hun studiekeuze, studiesucces en studie-uitval. Hoe denken mbo-studenten zelf over het eerste jaar op het hbo? Dit perspectief nemen we mee

Tijdspad
Deze fase zal worden afgerond in het voorjaar van 2016.

 

Fase 2

Focus
Inventariseren wat reeds bekend is over het voorkomen van uitval van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Om inzichtelijk te krijgen welke maatregelen getroffen kunnen worden, maken we gebruik van wetenschappelijke literatuur en de Startmonitor.

Tijdspad

November 2015-juni 2016.

 

Fase 3

Bij de 11 scholen die participeren in dit onderzoek is informatie verzameld over de interventies die lopen om uitval van mbo-studenten tijdens het 1e hbo-jaar te voorkomen. Om het effect van ingezette interventies te kunnen meten, selecteren onderzoekers en praktijkpartners samen de meest belovende. Selectie vindt plaats op basis van interventiekenmerken, onderzoekbaarheid en mogelijkheden tot herontwerp.

De geselecteerde interventies worden in samenwerking met de betreffende onderwijsinstellingen onderzocht: wat is het effect op de uitval van mbo-studenten tijdens of gelijk na het 1e jaar in het hbo.

Vraagstelling

  • Welke effecten laten de interventies zien ten opzichte van de controlegroepen op de voortijdige uitval van mbo-studenten? 
  • Treden ook andere effecten op naast de beoogde (voorbeeld meer switchers of lagere deelname aan hbo)? 
  • Wat zijn verklaringen voor het optreden van de (on)beoogde effecten, dan wel het uitblijven van effecten?

 

Fase 4

Het selecteren van de beste cases en die zowel kwantitatief als kwalitatief monitoren.

Tijdspad

Voorjaar 2016-voorjaar 2018.

 

Fase 5

Afsluitende Delphi-bijeenkomsten.

Tijdspad

Voorjaar 2018.

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail