Contact

+31 (0)43 388 44 29
Contactform
 

Aries Roel & Cabus Sofie: Verbeteren toetsscores wanneer ouders betrokken zijn bij het huiswerk van hun kind? Een verslag van een literatuuronderzoek.

Related information

Related People
Working Paper
 

Dit onderzoek richt zich specifiek op de correlaties tussen verschillende vormen van ouderbetrokkenheid bij het huiswerk en de toetsprestaties in het primair en secundair onderwijs. Daarvoor hebben we Hoover-Dempsey’s theoretisch kader gebruikt. Dat kader laat zien welke vormen van ouderbetrokkenheid bestaan en is samengesteld op basis van uitgebreid literatuuronderzoek. In het huidig onderzoek hebben we het theoretisch kader geüpdatet met recente literatuur over ouderbetrokkenheid in relatie tot de toetsprestaties van hun kind. Daaruit blijkt samenvattend dat er geen of negatieve correlaties zijn wanneer ouders het kind structuur of emotionele ondersteuning bieden. Ook als ouders actief betrokken zijn bij huiswerktaken blijkt dat toetsresultaten niet eenduidig verbeteren. Alleen wanneer ouders metastrategieën gebruiken, dan verbeteren de toetsprestaties. Dat heeft consequenties voor het beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid. Want het beleid is nu vooral gericht op het aanbieden van strategieën voor ouders om het huiswerkproces te faciliteren en structureren, terwijl ouders beter geïnformeerd kunnen worden over metastrategieën.

Share this page:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail